Pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu provozu používáme soubory cookies.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky týkající se prodeje zboží (Fit Life, s.r.o.) dalším provozovatelům živnosti a konečným spotřebitelům.

1. Provozovatel

Fit Life, s.r.o.
Poľná 391/23
976 33 Poniky
Slovenská republika

IČO: 47856351
DIČ: 2024124322
IČ DPH: SK2024124322

Společnost je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné v e-shopu www.FitForm.cz jsou včetně DPH.

Společnost zapsaná do Obchodního rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka číslo 27125/S ze dne 15.08.2014

Telefonický kontakt: (Orange) +421 911 654 567

E-mail: shop@Fit-Life.sk

Odpovědná osoba: Mgr. Ivan Nikel

2. Základní upozornění

 1. Žádný z výživových doplňků pro sportovce nenahrazuje řádnou a plnohodnotnou stravu. Všechny konzumní produkty e-shopu www.FitForm.cz jsou jen doplňky výživy, které jsou určeny pro osoby starší osmnácti let.
 2. Prodejce neodpovídá za škody způsobené nevhodným skladováním a užíváním daných produktů.
 3. Užívání doplňků výživy konzultujte se sportovním lékařem.
 4. Kupující potvrzením objednávky souhlasí se všemi obchodními podmínkami společnosti Fit Life, s.r.o.

3. Všeobecná ustanovení

Kupující (objednatel) provedením závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášenou prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující potvrzením objednávky souhlasí s povinnostmi, které mu vznikly vytvořením objednávky (převzít a zaplatit za objednané zboží).

4. Objednávka

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Příchutě, váha a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

 Zavazujeme se, že našim kupujícím budeme dodávat pouze zboží ve 100% stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky, zároveň řádně vybavené záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, pokud to je pro daný druh zboží obvyklé. Zavazujeme se, že neprovádíme žádný zásah do zboží, ani jeho obalu či návodu kromě vyhotovení slovenského překladu návodu a slovenského překladu složení daného zboží, které je součástí každé objednávky. Příchuť a gramáž doplňků výživy je vždy zprostředkována informace distributora.

 Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva postupně vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo ke vzniku smlouvy potvrzením objednávky telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

 V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme iv případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Všechny uvedené ceny na stránce www.FitForm.cz jsou uvedeny v konečné hodnotě a nepřipisují se k nim žádné další poplatky kromě poplatků souvisejících s přepravou.

5. Dostupnost zboží

Zboží, které se nachází v e-shopu www.FitForm.cz je uloženo ve skladu na výše uvedené adrese a je připraveno k okamžitému odeslání. Zboží odesíláme nejpozději nejbližší pracovní den od přijetí objednávky. Za určitých podmínek si vyhrazujeme právo prodloužit tuto dobu, o které budeme kupujícího prostřednictvím e-mailu a/nebo telefonicky informovat. Zboží v externím skladu je zboží, které není připraveno k okamžitému odeslání. Zboží s tímto označením bude odesláno do dvou týdnů.

6. Záruční doba

Záruční podmínky se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č.j. 40/1964 Sb. Doklad o převzetí zboží (zaplacení) si proto důkladně uschovejte. Zasílané produkty doplňků výživy mají expirační dobu min. 1 měsíc před datem spotřeby, v případě kratší expirační doby odsouhlasíme zásilku telefonicky, resp. prostřednictvím e-mailu se zákazníkem.

7. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata okamžitě, potvrzení objednávky Vám zašleme automaticky e-mailem, o odeslání budete informováni e-mailem a/nebo SMS zprávou. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. V některých případech ověřujeme objednávku telefonicky.

8. Poštovné a balné


Způsob dopravy

Cena za dopravu

Odhadovaná doba dodání

Zásilkovna / Packeta

69 Kč

1-2 pracovní dny od odeslání

Kurýr na adresu

99 Kč

1-2 pracovní dny od odeslání


Zboží odesíláme v den objednání, případně nejbližší pracovní den. Ve výjimečných případech, pokud zboží není skladem, informujeme zákazníka o odeslání zboží. Zboží je doručeno zpravidla do 1-2 pracovních dnů.

9. Dodací lhůta

Zboží bude odesláno nejpozději následující pracovní den od přijetí objednávky. Pokud by se dodací lhůta prodloužila, bude objednatel včas o termínu odeslání (dodání) informován e-mailem nebo telefonicky. V případě, že si kupující objedná zboží, které na skladě není, bude v brzké době informováno a detailech odeslání zboží, není-li stanoveno jinak. Zboží s označením dostupnosti 2-3 dny znamená, že zboží bude vyexpedováno nejpozději do 3 pracovních dnů z důvodu, že se nachází v externím skladu a přeprava zboží může několik dní trvat. Pokud zboží není na skladě, o celém postupu zákazníka informujeme!

10. Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh zboží, stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

11. Stornování / zrušení objednávky

Odstoupení od smlouvy kupujícím.

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 30 dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující iv případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Při nepřevzetí zásilky a neodstoupení od smlouvy se objednávka automaticky objednávka uskladňuje. Služba uskladnění zboží je zpoplatněna částkou 0,30 € za každý započatý den. Během doby uskladnění si zákazník může kdykoli vyzvednout svoji objednávku po telefonické dohodě na +421 911 654 567.

  Práva a povinnosti smluvních stran:

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  převzít objednané zboží,
  zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
  překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.
 3. Prodávající je povinen:
  dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi veškeré dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

11.1 Informace ke stornování a nepřevzetí objednávky:

Zákazník se zavazuje, že zásilku převezme. Pokud si rozmyslí a nemá zájem o objednané zboží, může ho bez jakékoli penalizace vrátit ve lhůtě nejpozději do 30 dnů na adresu dodavatele (Fit Life, s.r.o. Poľná 391/23, 976 33 Poniky, Slovensko). Zboží bude zasláno (nebo osobně předáno) spolu se žádostí o odstoupení od smlouvy (resp. reklamaci) nejpozději do 30 dnů (pri preklamaci do 2 let) od doručení zboží v originálním balení, bez poškození a známek používání (neplatí při reklamaci). Formulář pro vyplnění reklamace (odstoupení od smlouvy) naleznete zde: www.fitform.cz/reklamacia-fitlife.pdf

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě, že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svou povinnost uvedenou v čl. 11 (Práva a povinnosti smluvních stran), a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 2. Při určování výše náhrady škody prodávající bere v úvahu především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i veškeré ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky.
 3. Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen zčásti.

11.2 Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má na základě zákona č. 1/2003. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 kalendářních dny ode dne převzetí zboží.

Pokud toto právo chce spotřebitel využít je povinen písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je bezodkladně po oznámení o odstoupení od smlouvy povinen zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu se vší dokumentací – například. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 30 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít reklamační formulář odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit minimální údaje s označením „*“ – hvězdičkou.

Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně hodnoty za nejlevnější běžný způsob doručení i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručené zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání. zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.

Náklady na vrácení zboží z osobních důvodů nese spotřebitel.

Toto právo na odstoupení od smlouvy se podle § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje například pro zboží, které bylo zhotoveno podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze nebo snížení jakosti, také pro prodej novin, časopisů, periodického tisku, knih a na prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově-obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil nebo i na zboží, které bylo uzavřeno v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů.

Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčností zboží má spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat jej jen takovým způsobem, jakým by mu to bylo umožněno v běžné prodejně, což přezumuje povinnost vrácení zboží s originálním obalem, visačkami a podobně.

Spotřebitel snáší jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

12. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu. Tyto informace jsou nutné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, ke správné distribuci zboží a při komunikaci s Vámi. Umožní nám provést potřebné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat vaši platbu přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru provozovatele.

 Aktualizace údajů: Údaje může Objednatel podle aktuálního stavu změnit po přihlášení nebo se kdykoli vymazat z databáze.

Vaše údaje neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, se kterými je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména) a doručovatelské služby (adresa k dodání, tel. kontakt). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky. Databázi údajů neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme žádné třetí straně.

 Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky Objednatele, která poskytne provozovateli jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby se jménem, ​​případně číslem účtu (potřebné pro identifikaci správné platby a v případě potřeby pro její vrácení ). V žádném případě se provozovatel nedozví žádné další informace, jako přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu Objednatele.

Pokud bude chtít Objednatel zrušit registraci, kontaktuje Provozovatele prostřednictvím e-mailu. Registrace bude zneaktivněna. Pokud se Objednatel rozhodne vymazat e-mail z rozesílací databáze, může jeho vymazání provést sám a to kliknutím na příslušný odkaz. O vymazání e-mailové adresy bude Objednatel informován.

 Aktualizaci osobních údajů může registrovaný objednatel provést přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.

 Využíváním internetového obchodu www.FitForm.cz Objednatel souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm ao jeho nákupech ve znění Zákona č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Objednatel uděluje Provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou a může jej písemnou formou kdykoli odvolat. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Provozovateli. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu.

13. Reklamace a záruka

Případné reklamace se intenzivně snažíme vyřídit k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případná poškození. Případná poškození je kupující povinen co nejdříve hlásit naší firmě. Za poškození vzniklá přepravcem neručíme.

 Ve smyslu novely 89/2012 Sb. Občanský zákoník, je na každé zboží poskytnuta záruka 24 měsíců. Běžet začíná dnem převzetí zboží na poště (resp. jiné přepravní společnosti). Během této doby budou veškeré reklamované vady, nedostatky a závady odstraněny bezplatně. Záruka se vztahuje na výrobní závady, chyby obalu, chybějící, vadný nebo neúplný překlad, a i.

 Záruka se nevztahuje na:

 •  Závady vzniklé běžným používáním,
 •  nesprávným použitím výrobku,
 •  nesprávným skladováním.

Reklamační formulář si můžete stáhnout na url adrese: www.fitform.cz/reklamacia-fitlife.pdf a zaslat mailem na shop@FitForm.cz a/nebo na adresu: 

Fit Life, s.r.o.
Poľná 391/23
976 33 Poniky
Slovensko

Na stejnou adresu zašlete poškozené, zkažené, nebo reklamované zboží (pozor! Ne na dobírku). Do obsahu zásilky k reklamovanému zboží zabalte i vyplněný reklamační formulář (pro identifikaci objednávky).

Pro rychlejší vyřízení reklamace přijímáme reklamaci i mailem shop@fit-life.sk nebo telefonicky +421911654567. Při emailovém podání reklamace zadejte do předmětu emailu REKLAMACE a číslo Vaší objednávky.

14. Elektronická fakturace

Zákazník, který souhlasí s obchodními podmínkami souhlasí také s odesláním elektronické faktury, a/nebo fakturu v papírové podobě.

15. Orgán dozoru

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Poradenská linka: +420 222 703 404 (vždy v pracovní dny 8–16 hod.)
Recepce: +420 296 366 360 (není určeno pro dotazy spotřebitelů)
Fax: +420 296 366 236
Web: http://www.coi.cz
IS DS: x7cab34
E-mailpodatelna@coi.cz
Pro podání podnětu využijte e-podatelnu.

16. Slevy, výprodej, soutěže, akce

Slevy, výprodej, soutěže, akce se realizují na základě dohody, kterou kupující potvrzuje souhlasem s Obchodními podmínkami Fit Life, sro Každá výše zmíněná výhoda je samostatně uvedena a detailně popsána na viditelném místě v e-shopu www.FitForm.cz a jsou platné od okamžiku zobrazení až do jejich smazání nebo do předem dohodnutého termínu.

17. Mimosoudní řešení sporů

Zákazník, který je spotřebitelem, má právo obrátit se na prodávajícího Fit Life, s.r.o. (dále také jen „prodávající“) se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající jinak porušil jeho práva.

Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat subjektu alternativního řešení sporů návrh na zahájení alternativního řešení spotřebitelského sporu.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ORD platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Fit Life, s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Fit Life (www.FitForm.cz) pro vyřešení nastalé situace.

Spotřebitel může v případě smlouvy uzavřené on-line využít k alternativnímu řešení svého sporu platformu řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti v jazyce, který si zvolí. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel (fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), který měl ke dni uzavření smlouvy nebo jde-li o smlouvu uzavřenou na dálku, ke dni odeslání objednávky , bydliště nebo místo obvyklého pobytu v České republice (vnitrostátní spor) nebo jiném členském státě EU (přeshraniční spor). Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně č.j. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, v Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.j. 524/2013 a v Zákoně č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku (https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_cs.htm).

Obchodní podmínky Fit Life, s.r.o. sú platné od 1.9.2014